Kthimi dhe Rregullat e Nderrimit

Politika e kthimit dhe shkëmbimit

KTHIM

Kthimi i një artikulli nuk mund të jetë më i lehtë. Kontrolloni blerjet tuaja përpara se ta dërgoni atë. Në rast se dëshironi të ktheni një produkti ju lutem kontakoni në numrin e telefonit +355 045 60 1969 ose info@teleshop-albania.com. Ju keni mundësi të ktheni një porosi 24 orë pasi e keni bërë këtë porosi.

Mallrat e dëmtuara

Kontaktoni me ekipin tonë të shërbimit të klientit në rast se keni marrë mallra të dëmtuara ose të ndryshuara dhe ne do t'ju kthejmë plotësisht pa shpenzime shtesë. Nëse dëshironi të shkëmbeni produktin tonë ne do t'ju dërgojmë një kod kupon për të vendosur porosinë tuaj që nga fillimi pa kosto shtesë.

Gjithashtu duhet të kujtoheni se:

  • Kthimet pranohen brenda 14 ditësh nga dita e marrjes së produktit. Është e domosdoshme që produkti të jetë në gjendje të shkëlqyeshme me etiketat e tij, marrjen e rendit dhe formularin e kthimit të veçantë të mbyllur.
  • Procesi i rimbursimit zakonisht zgjat 14 ditë pune, që nga dita kur marrim kthimin. Kjo është për shkak se të gjitha kthimet duhet të kalojnë përmes kontrollit të cilësisë para se të vijnë në departamentin e rimbursimit. Në rast se produkti është gjetur i gabuar, klienti do të kontaktohet dhe rimbursimi ose ndryshimi nuk do të jetë i mundur.
  • Rimbursimi nuk mund të përpunohet në: a) produkte të cilat janë të ndryshuara ose kanë afat të shkurtër të skadimit; b) mallra të vulosura të cilat janë kthyer pa vulosje; c) produkte me porosi sipas kërkesës; d) mbathje, parfume ose vathë (për shkaqe higjienike); ) Mallrat e ngrënshëm ose të pijshëm
  • Për kthimet pa ndonjë shkak të mundshëm do të ngarkoheni me shpenzimet e dërgimit të zbritura nga rimbursimi përfundimtar.

Të gjitha parcelat duhet të kthehen në adresën e mëposhtme:

Teleshop Albania

Rruga “ Sami Frashëri” Tiranë

+355 045 60 1969