Kontakt

Për çdo koment, pyetje, vërejtje ose ndonjë gjë tjetër që ka të bëjë mbi produktet tona dhe mund të përmirësojë shërbimet që ne ofrojmë, ju lutemi na kontaktoni duke plotësuar formularin e mëposhtëm ose duke na telefonuar në +355 045 60 1969

Informacion mbi kontaktet
 • Adresa e kompanisë
  Teleshop Albania|
  Rruga “Sami Frashëri” përballë Drejtorisë së policies Tiranë
 • Telefoni
  +355 045 601 969
 • Fax
 • E-mail
  info@teleshop-albania.com
Formular kontakti
Fushat me (*) kërkohen
Dyqan
 • Tiranë
  • Rruga “Sami Frashëri” përballë Drejtorisë së policies Tiranë
  • +355 045 60 1969
  • +355 045 60 1969
  • info@teleshop-albania.com
  Harta